پهلوانان نمی میرند2(پهلوان محمدقلی روحی)

پهلوان محمدقلی روحی:

متولد: 1332                   فرزند:حاج رمضان             سابقه کشتی:22سال     

  سن کشتی:از16  تا38سالگی                         وزن کشتی : 75 کیلوگرم

   تصویر:متاسفانه هیچ تصویرازکشتی ایشان درمنزل یافت نشد،فقط عکس زیررا تقدیم مینماییم .(ازآقازاده های ایشان تقاضامیشوددرصورتی که عکسی دارنددریغ نفرمایند

آنچه درزیرمیخوانیدمختصری ازنتیجه مصاحبه مدیروبلاگ با ایشان درمورخه10/12/91 درمنزل ایشان است.

مسابقاتی که  شرکت داشته اید؟

درمسابقات زیادی شرکت کرده ام در27-26 مسابقه قهرمان شده وجوایزی مثل: قالیچه،تلویزیون،گازو ...  گرفته ام.

ازچه کسانی ضربه شده اید؟ 

درعروسی جمشیدارجمندیحیی پهلوان(زارع)آمده بودپهلوان محمدجوادی به من گفت بایحیی یک کشتی بگیرهیچ کس ازپهلوانان با او نگرفت من گرفتم و2فن ازاوافتادم.

یک سال بعددرمسابقه ای درلاین شرکت کردم که درآن مسابقه یحیی پهلوان ازدست من و پهلوان حسن جوادی (ازپلگرد)ضربه شدند.لذا من اول شدم - پهلوان جوادی دوم  و پهلوان یحیی زارع سوم شدند.

یکبار هم درمسابقات 22بهمن درگز ازپهلوان جوادمصطفایی ازدرگز خوردم که درنهایت اواز پهلوان رضا خجسته ضربه و رضا ازمن ضربه شد و درآن مسابقه من را دوم کردند!

پهلوانانی که ازدست شما ضربه شده اند؟

پهلوانان زیادی رازمین زده ام که اسامی بعضی ها رابه یاد دارم که عبارتنداز:

پهلوان غلام توکلی - غلام نوروزی - محمدعلی امیدی - سروان دلخوشی ازدرگز - حجی قربان یونسی - غلام قدیمی - اکبر قدیمی - هادی ایراندوست - حسین حمیدی - رضا خجسته - محمد بهشتی - رمضان بابایی - رمضان خلیلی - پهلوان احمدخردو ازآبگرم کلات در گودمیدان بار - محمد رضوانی - نادر رضوانی - علی بهشتی - حیدر و قربان آذری - حسینقلی سپاهی - پهلوان بهبودی ازکلات - جمشید سبیل ازچاپشلو - و ...

ازکشتی چه کسی لذت می بری ؟

کشتی الان چوخه نیست !! ونمی توانم لذت ببرم!

نقطه قوت شما درکشتی؟

فن های خوبی داشتم وفقط با فکر وفن حریف را زمین میزدم.اگر درمورد کشتی من ازهرکسی بپرسید قطعا همین را به شما خواهند گفت.

فن شما؟

بلندکردن - یان باش - پیچاندن با پا که اگر با پام به هرکس می پیچاندم حتما زمین میخورد به جز یحیی زارع!

آخرین حرف شما؟

ازمسؤلین می خواهم کشتی چوخه را احیا کنند اگر کشتی احیا شود ما احیا می شویم جوانان احیا می شوند.

 

/ 0 نظر / 60 بازدید