# داغ_برادر

خواهری که 40 روز فراق برادر را تحمل نکرد

             مرحومه سکینه یزدانی همسر آقای براتعلی درگاهی تقریبا متولد 1312  در روز برگزاری مراسم چهلم برادرش حسینعلی یزدانی(حسینعلی خَلَه) ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 39 بازدید