پهلوانان نمی میرند(4) پهلوان محمود جوادی

پهلوانان نمی میرند(4)

پهلوان محمود جوادی

img_0001.jpg


ازراست به چپ (عروسی حسین آراسته):1- حسن حقی2- پهلوان محمود جوادی(برنده مسابقه) 3-احمدخان جوادی4-مختارسهیلی

آنچه در زیر می خوانید نتیجه ی مصاحبه ایست که پنج شنبه 29/1/92 در روستای پلگرد با پهلوان محمود جوادی انجام داده ام :

محمود جوادی                        فرزند: اسماعیل                   متولد: 1343                         سن کشتی : از 12-10 سالگی تا سال 1370             وزن کشتی:68 کیلوگرم               

  • ·        سوال: چی شد که کشتی گیر شدید؟

   ازکودکی علاقه داشتم همیشه با خودم می گفتم می شه روزی من هم مثل عموم (پهلوان محمد جوادی) کشتی بگیرم!

** -  اولین کشتی رسمی شما؟

      عروسی عباس جعفری (فرزندحاج یوسف) درپلگرد بود عروسی خیلی بزرگی بود تقریبا همه ی خان های منطقه آمده بودند حاجی محمدصفاییان(پدرعروس) وحاجی ذوالفقارجلایر به عمویم گفتند : شنیده ایم برادرزاده ای داری که مثل خودت کشتی میگیرد . اورابیار تا کشتی بگیرد.

 اولین نفر حسن جعفری(پسرکوچک حاجی یوسف) با من گرفت او راضربه کردم.

دومین نفر آقای نجف علی امیدی ازروستای یکه باغ آمد اورانیزضربه کردم.

سومین نفربا شهید برات پاکروح ازروستای پلگرد بااینکه ازمن بزرگ بود گرفتم واوراهم ضربه کردم.

چهارمین نفر ( مرحوم حبیب پهلوان حقی صدا زد محمد جوادی قاتل برادر زاده ات پسرم محمد است اورابیاورید.) محمدحقی را آوردند، اورا نیز ضربه کردم!

پنجمین کشتی  با نادر حسین قهرمان  از پلگرد گرفتم او راهم زمین زدم !

ششمین کشتی !! جمشید ارجمند  تازه ازسربازی آمده بود (پدرش مرحوم حاج حیدر مرگان) صدا زد محمد جواد برادرزاده ات خیلی دور برداشته جمشید رابیاورید!! (من 13-12 سال بیش نداشتم) با جمشید گرفتم او مرا چاقرمه کرده وزمین زد . خیلی  ناراحت شدم حاج محمد صفاییان لاینی گفت محمد جواد  بخاطر اینکه دماغ محمود نشکند!! بیار شیرینی اش را بدهیم . من پیش آنها رفتم ؛                          حاج محمدصفاییان 100 تومان+حاج ذوالفقار جلایر100 تومان +حاج حیدر ارجمند 50تومان+        حاج احمدعلی ارجمند 50 تومان + حبیب پهلوان 50تومان+ حسن دمرخان ( حاج حسن قارانپورازیکه باغ) 50تومان+حاج اسماعیل باغبان 50تومان+محسن غفوری ازلاین 50تومان + ... =تقریبا900تومان به من کمک کردند.

شب در خانه پدرم می گفت : پسرجان با این پولت می توانی 8-7 تا بز بخری !

بعد از آن عروسی من معروف شدم . ودراکثر مراسمات عروسی منطقه کشتی می گرفتم وقند را می بردم.

*** - از کشتی تان بیشتر بگویید؟

-         درعروسی  حسین آراسته من ومرحوم پدرت ( علیخان مزروعی) جلو مسجد قدیم پلگرد نشسته بودیم و کشتی داخل باغ احمدخان رهنما دایربود  [ من همیشه سعی می کردم خودم را به مرحوم پدرت نزدیک کنم ، مرد خیلی خوبی بود همیشه مرا نصیحت می کرد که از دود دور وبه خدا نزدیکتر شوم ! نماز بخوانم و ... حیف ! ]

حسن حقی ازداخل باغ صدایم زد وگفت جوادی ! جوانی ازلاین کهنه آمده می خواهدبا تو یک کشتی بگیرد( اسمش حمزه پسر اوستا قربان بود دخترِ ... را می خواست برای اینکه خودش رانشان دهد می خواست با من کشتی بگیرد!!)

من با او کشتی گرفتم مرحوم پدرت کنار میدان آمده بود او رابلند کرده وزیاد چرخاندم پدرت وسط میدان آمد و گفت ولش کن من نیز اورابوسیدم وزمین گذاشتم!

**** - درچه مسابقاتی کشتی گرفته ای؟

-         در مسابقات زیادی شرکت کرده ام   از جمله: مسابقات 22بهمن درگز ، لاین ، گود خواجه ربیع ، گود دَروی و ...همیشه قهرمان می شدم وجوایزی مثل بره، تلویزیون، بخاری، سماورو ...گرفته ام.

***** - پهلوانانی که زمین زده ای؟

-         رمضان بابایی ، شاه وردی مظفری ، رمضان زیدانلو(کریم آباد) ، یحیی نادرپور(کریم آباد) ، علی محمدیان(بابارمضان) ، غفورفرجی (کالو) ، عباس زیدانلو(کرناوه) ، رضاجعفری(پلگرد) ، ابراهیم مسعودیار(پلگرد)،اسماعیل جعفری،غلام واکبرقانعی، حسینعلی ارجمند، محمد قربانزاده(درونگر) محمود طوسی(درگز)،حسن جعفری(درگز)، دهمرده(درگز) ، محمد رسول خانی، محمد رضوانی ، محمدتقی روایی زاده(لاین) ،...

***** - ازچه کسانی زمین خورده اید؟

-         فقط یکبار درمسابقه درگز دروزن68 کیلوگرم از رضاقلی کریمی (پلگرد) زمین خوردم  !         و یکبار در لاین ازعباس کاظمی(کالو)زمین خوردم ولی درنهایت بایک باخت اول شدم که درآن مسابقه محمدتقی روایی زاده دوم ورمضان زیدانلو(کریم آباد)سوم شد.

****** - آخرین باری که کشتی گرفتی؟!

-         برای مسابقات استانی به مشهد رفتیم آنجا اوت شدم ودیگر کشتی نگرفتم. در آن مسابقه پهلوان هادی ایراندوست هم می گرفت که از اسماعیل دادی افتاد.

آخرین حرف شما؟

-         احیای کشتی !!

 

 

 

 

/ 6 نظر / 53 بازدید
آرمانسرا

باز هم سپاس از یاد کَرد کشتی که این روزها مرگش فرا رسیده و فریاد رسی نیست. کاش با این یاد آوری ها مسئولان نیز بر سر عقل آیند! البته اگر از خَرشان پیاده شده و حلوایشان را نیز خورده باشند!!؟؟[خنده][خنده]

هوال

چه زیباست مرور این خاطرات شیرین .

hasan javadi

که؟؟؟؟ محمود جوادی؟؟؟؟ چه ایژی؟؟؟

hasan javadi

که؟؟؟؟ محمود جوادی؟؟؟؟ چه ایژی؟؟؟

hasan javadi

که؟؟؟؟ محمود جوادی؟؟؟؟ چه ایژی؟؟؟