تصاویری منحصربه فردازشهدای پلگرد(شهیدروحی)

وصیتنامه شهیدحسین روحی موجود دربنیادشهیدکه براساس  دست نوشته ایشان تایپ گردیده.

[باسپاس فراوان ازخانواده محترم این شهیدبزرگوار]

/ 0 نظر / 38 بازدید