پهلوانان نمی میرند(3)(پهلوان رضاقلی کریمی)

 

پهلوان رضاقلی کریمی:

پهلوان علی کریمی  معروف به  رضاقلی       فرزند : حاج غلامحسین متولد1336

-         سالهای کشتی : بعدازسربازی تا35 سالگی       

-         وزن کشتی: یکبار 63 کیلوگرم ومابقی 68 کیلو

-         مهم ترین کشتی هایی که گرفنه اید؟

 مسابقات مناسبتهای مختلف درشهرستانهای درگز،کلات ،لاین واستانی که درمسابقه استانی چهارم شدم.

-         پهلوانان بنامی که ازشمازمین خورده اند؟

پهلوان یحیی زارع دردرگز ، محمد بهشتی، عباسیان درگزی ، دهمرده درگزی ، صادق محمد خانی ، حجی یونسی  ، یحیی نادری ، رمضان بابایی ، حسینقلی سپاهی درمراسم ختنه سوری پسر حجی قربان رمضانی ، نادر رضوانی ، محمود جوادی ، قاسم دروی ، محمد تقی روایی زاده ، گازان در ، حسن کلانتر در گود دروی ،  رمضان وفادار ازکریم آباد ، پهلوان حسن جعفری ازدرگز ، حسی حمیدی در عروسی کرناوه و ...

-         مهم ترین کشتی گیری که با او رقابت کرده ای ؟

پهلوان قاسمی ازشیروان نایب قهرمان کشوری شده بود ودر مسابقات استانی پهلوانان زیادی از قبیل پهلوان جوهری ازحاتم قلعه و ... را زمین زد و من توانستم با یک چشم به هم زدن او راضربه کنم که عکسش را نیز دارم وتقدیم میکنم .

-         ازکشتی چه کسی لذت می بردی ؟

 یان باش پهلوان محمود جوادی ، محمد بهشتی ، یحیی زارع

-         سالی 2 بار 12فروردین و 22 بهمن برای مسابقه درگز می رفتیم وقهرمان برمی گشتیم.

-         چه کسانی شما راضربه کرده اند؟  

درمسابقه استانی از حسین کلال ازمشهد افتادم که هیچ وقت فراموش نمی کنم. یکبار هم در تیرگان ازپهلوان غلام نوروزی یک فن افتادم که در پلگرد عروسی علی گله دار اورا ضربه کردم.

-         من بعد از پایان خدمت سربازی کشتی را شروع کردم وآنچه مرا به کشتی سوق داد پتانسیل شور و شوق جوانی بود ، مشوقی نداشتم کشتی یه جور ابراز وجود بود تا به دیگران بفهمانی من سالمم و توانا !

-         حرف آخر؟

به همت نمایند ه محترم شهرستان درگز جناب آقای مهندس محمد زاده یک تشک کشتی برای پلگرد آورده ام از جوانان می خواهم یکبار دیگه نام پلگرد را زنده کنند و همچون گذشتگان خود پرچمدار برتری کشتی در منطقه باشند ومطمئن باشند این بهترین تفریح است.

مسابقه کشتی بمناسبت عیدباستانی نوروز سال 1357 درروستای پلگرد: پهلوان رضاقلی کریمی- حریف حجی قربان رمضانی -داوروسط پهلوان محمدجوادی(این کشتی کاملا جدی بوده که پهلوان جوادی مانع زمین خوردن آقای رمضانی می شود) وجوانان دیروز پلگرد وریش سفیدان امروز که متاسفانه برخی ازآنها امروز درجمع مانیستند.

(اسامی ایستاده ازراست به چپ : 1- محمودامیدوار ازیکه باغ(شال دار) 2- مختار سهیلی 3- ...      4 -فرامرزیزدانی ازتیرگان 5- علی صفایی ازپلگرد 6- احمدخان جوادی 7- ...      8- احمدعلی فرزانه  9- مرحوم ابراهیم آشق (ابراهیم نوروزی ؛ استادسرنا) 10- مرحوم محمدعلی نادری 11 - مرحوم حسین صمیمی ازتیرگان . )

نشسته ازراست به چپ : 1- برات استادی2- مرحوم حجی قربان کرمی 3- محمدنیرومند4- مرحوم حاج دوستعلی آذری 5- نادر رضوانی 6- حسین آراسته  7- احمد نصرتی 8- محمود جوادی 9- مراد عیدی 10- براتعلی صفوی ازبابارمضان

 

سکوی قهرمانی مسلبقه 22بهمن درگز سال 1364 :نفراول رضاقلی کریمی-نفردوم پهلوان محمود عباسیان از درگز -   نفرسوم احمد دهمرده از درگز

نفرات جلوی سکو:از راست به چپ : 1- مرحوم براتیان (داورکشتی) 2- آقای عباسیان با اورکت کره ای (داور) 3- آقای هزار جریبی ( دادستان وقت درگز) 4- آقای رستگار(مجری برنامه ها) 5-     ...    فرمانداروقت درگز 6- آقای بهروز ترنج (کارمند شبکه بهداشت- داور) 7- ...     رئیس وقت دادگستری درگز 8-  ...  شهردار وقت درگز 9-  ...  فرمانده وقت شهربانی درگز 10- احمد گل میمی 11- ...         12- ....  13- آقای لطیفه گو ( رئیس وقت تربیت بدنی درگز) .

 

مسابقات کشتی کلات سال 1359 : درمحل کاخ خورشید؛ روبروی دوربین پهلوان رضاقلی کریمی -حریف پشت به دوربین ...

ازراست به چپ:1-حسین کریمی 2- عباس قهرمان (بیل  برشانه)3- مرحوم حاج غلامحسین کریمی(پدر پهلوان رضاقلی)4- ژاندارم پاسگاه کرناوه

 

/ 2 نظر / 176 بازدید
محمد حسن زاده

ممنون از تصاویر قدیمی باز هم از این تصاویر قرار دهید با تشکر https://www.facebook.com/groups/kalatiha