عکسی به یادگاری

          عروسی احمد رضوانی (عروس کشون باتراکتور) ازراست:علی صفایی صاحب وراننده تراکتور-پهلوان نادر رضوانی برادرداماد-مهدی گلدانی

 

با تشکر ازآقای علی صفایی که این عکسهارا دراختیارم قرار دادن

/ 2 نظر / 39 بازدید
يك دوست

2تصويرجديدوبلاگ راديدم 4نظردرذهنم تداعي كرد: 1-حس همكاري وصميميت دربين مردم روستاموج مي زند. 2-سادگي ونشاط آنان زيباوقابل تحسين است. 3-تصاويرنشان مي دهدچه زودديرمي شودوانسان پيرمي شود. 4-حيف كه خوبي هازودفراموش مي شوندوقدريكديگررانمي دانيم. موفق باشيد.

نورالی

تصویر قشنگی بود .مستندات همیشه گویاترین اند.