تاریخ برگزاری عروسیهای پلگرد

    1- مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد مجید سهیلی فرزند برات وعروس خانم زهرا    افشار(ازتیرگان) چهارشنبه 93/6/5 از ساعت 15 لغایت 24 در روستا برگزار میگردد.

    2- مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد محمد رمضانی فرزند علی وعروس خانم حضرتی (ازمشهد) جمعه 93/6/7 ازساعت 15لغایت24 در روستای پلگرد.

    3- مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد مهندس جواد  کرمی فرزند عباس و عروس خانم مهندس سیبویه       آقامحمدی (ازتربت جام) جمعه 93/6/14 از ساعت14 لغایت پاسی ازشب بصرف شیرینی وشام در روستا برگزار میباشد که مراسم کشتی باچوخه پهلوانی از ساعت15 برگزار واز کشتی گیران عزیز جهت شرکت درمسابقه دعوت به عمل می آید. لازم به ذکراست به برندگان جوایز نفیسی ازقبیل بره و ... اهدا میگردد.

   4- مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد هادی ارجمند فرزندحسن و عروس خانم ایزانلو (ازمشهد) یکشنبه 93/6/9 ازساعت20 الی24 بصرف شیرینی وشام مشهد- توس 33-باغسرای کیمیا.

     5 - مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد مهدی سلیمانی فرزند یحیی و عروس خانم فاطمه    صفایی (دختر براتعلی)  هردو از پلگرد پنج شنبه 93/6/20 از ساعت14 لغایت پاسی ازشب بصرف شیرینی وشام در روستا برگزار میباشد که مراسم کشتی باچوخه و وزن کشی از ساعت15 برگزار واز کشتی گیران عزیز جهت شرکت درمسابقه دعوت به عمل می آید. لازم به ذکراست به برندگان جوایز نفیسی  اهدا میگردد.

    6- مراسم جشن آغاز زندگی مشترک شاه داماد یوسف قائمی (ازیکه باغ) و عروس خانم کبری نصرتی  (دختر احمد ازپلگرد) جمعه 93/6/21 ازساعت14 الی24 بصرف شیرینی وشام در روستای یکه باغ .

مدیریت وبلاگ برای تمام این عزیزان آرزوی خوشبختی میکند.شادی زی

/ 2 نظر / 36 بازدید
يك دوست

باآرزوي خوشبختي - مبارك باشد

یه‏ ‏پلگردی

ما‏ ‏که‏ ‏رفتیم‏ ‏خوش‏ ‏گذشت