محله های ییلاقی پلگرد

پلگرددارای 3محله ییلاقی درارتفاعات هزارمسجداست که مرتعداران ازاواخرخردادتااوایل مردادهرسال به آنجاکوچ می کنندوعبارتنداز:

1-اُغرالی ؛به سرمحلگی حاج احمدعلی ارجمندوحدوداربعه ؛شمال چنارعلی قژو ،مرتع ییلاقی کانی باخه (که مرتع نشینان آن ازسال1373بین 3محله دیگرپلگردناجوانمردانه ونابخردانه تقسیم واین محله بصورت مشترک بین 3محله دیگر میباشد) جنوب مرتع ییلاقی سورغه (متعلق به روستای یکه باغ) خاور(شرق) مرتع ییلاقی پسک(متعلق به روستای پلگرد) باختر(غرب) تولاخه ،مرتع ییلاقی چراغ(متعلق به روستای تیرگان) .

                         مرتع زیبای اوغرالی

2-پسک؛(که باتوجه به سنگ قبرهای آن به نظرم قدیمی ترین محله ییلاقی پلگردباشد) به سرمحلگی حاج اسماعیل باغبان و حدوداربعه ؛ شمال مرتع ییلاقی آبگاه(متعلق به روستای پلگرد) جنوب انتهای دره خالیان ومرتع ییلاقی سورغه (متعلق به روستای یکه باغ) خاور(شرق) مرتع ییلاقی آبگاه ،تخت یخچال باختر(غرب) مرتع ییلاقی اُغرالی.

3-آبگاه ؛به سرمحلگی رضاقلی کریمی ؛شمال مرتع ییلاقی فیل (متعلق به روستای یکه باغ) ،چنارعلی قژو ،مرتع ییلاقی کانی باخه جنوب محله ییلاقی دره خالیان (متعلق به روستای یکه باغ) خاور(شرق) محله ییلاقی دره خالیان باختر(غرب) مرتع ییلاقی پسک.

/ 1 نظر / 54 بازدید
سیاوش الهـــــــی

سلام .از جمع اوری اطلاعات شما ممنونم .مطالب هایتان زیبا وخوب بود..........................................................................