شوخی باپلگردیها !

مطلب زیر رایکی از دوستان برام پیامک داد ومن فقط به این دلیل که لبخندی برلبهایتان جاری نماید یا شاید شمارا به گذشته ی دور پلگرد ببرد نوشتم لذا پیشاپیش عذر خواهی ام را بپذیرید.

      سؤال مسابقه ی این هفته ی صبح بخیر ایران:

- اولین حمامچی روستای پلگرد چه کسی بود ؟

پاسخ خود را تا آخر هفته به شماره پیام کوتاه 30015 ارسال نمایید.

به سه نفر ازبرندگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهدشد؛

جوایز مسابقه عبارتنداز :

نفر اول ؛ یک رأس الاغ با پالان طلایی

نفر دوم ؛ یک بار  کشکور(سه کیسه کشکور خشک)

نفرسوم ؛ کمک هزینه سفر به مکانهای دیدنی روستای پلگرد از قبیل ؛ سفر به کُــرّ ی بلبل _ دور چشمه زو در 3روز _تپه گلور _ اوجاق و ...

شاید شما برنده ی این هفته ما باشید. 

/ 1 نظر / 31 بازدید
نورالی

سلام دکتر:عجب طنزی! پا توی کفش مهران مدیری گذاشتی!مواظب پلیس دهکده باش!