کشتی باچوخه نیاز جوانان امروز و آرزوی جوانان دیروز

جمعه 22/6/92 عروسی آقامرتضی آذری فرزند قربان ودوشیزه عالمی فرزند ستار:

     آقای قربان آذری جنگلبان مردم دار پلگردی برای عروسی پسرش برنامه های متنوع ومتفاوتی تدارک دیده بود از جمله : دعوت از خواننده محبوب کرمانج آقای مراد حسن زاده و خوانندگی آقای پرویز دلیر و کیبورد شهرام بابایی و ...

  اما آنچه نگارنده این متن و پهلوانان نامی پلگرد و منطقه را بیش از پیش به وجد آورده و انرژی مدعوین را دوچندان کرده بود برپایی کشتی با چوخه به سبک قدیم بر روی تشک جدید اهدایی نماینده شهرستان درگز به پلگرد (آقای مهندس محمدزاده ) بود.و پهلوانان ابراز امیدواری می کردند از این پس یکی از برنامه ثابت عروسی ها همچون قدیم کشتی باشد.

- کشتی با چوخه از ساعت 16:30  شروع ودر ساعت 19 به پایان رسید.

- در مجموع 6 قنداعلام و قانون شرکت این بود که 1-  هرکس می خواهددر قند ها شرکت کند میبایست حداقل یک کشتی قبل از اعلام قندها گرفته باشد. 2- برنده کشتی قندها (مثل کشتی پهلوانی)کسی است که حریف را ضربه فنی نماید و امتیازی نیست اما بعد هیأت داوران این قانون را لغو و اعلام داشتند که بدلیل طولانی شدن کشتی ها و اختلال در سایر برنامه های عروسی کشتی 7 دقیقه بوده و کسی که بیشترین امتیاز را داشته باشدبرنده است.

هیأت داوران : 1- پهلوان رضاقلی کریمی 2- پهلوان قربان ابراهیمی ازقوچان 3- پهلوان حسین کَلّال از قوچان 4- پهلوان علی آراسته از پلگرد

- مجری برنامه کشتی : جواد صلاحی

- ساعت 18 قندها اعلام گردیدند:

قند اول : 200 هزارتومان

بین جواد صفاییان(عضو تیم ملی کبدی) از لاین و جعفر پهلوانی از مشهد . برنده آقای پهلوانی با امتیاز.

قند دوم : 150 هزار تومان

بین مسلم قره خانی از کلات و روح اله خلیلی از مشهد. برنده خلیلی با ضربه فنی

قند سوم : 100 هزار تومان

بین احمد علی ناصر پناه از تیرگان و هادی تیموری از کلات(دربند) .برنده ناصرپناه با ضربه فنی

قند چهارم : 80 هزارتومان

بین ابوالفضل عالمی از قوچان و حمید شیروی از لاین . برنده شیروی با امتیاز

قند پنجم : 50 هزار تومان

بین توحید نوایی از درگز و شهرام ترخانی از درونگر . برنده نوایی با امتیاز

قند ششم : 30 هزار تومان و یک کله قند

بین طاهر شعبانی (قهرمان جودو ارتش ایران) از درگز و هادی جوادی (پسر پهلوان محمدجواد)از پلگردبرنده طاهر شعبانی با ضربه فنی.

/ 1 نظر / 26 بازدید

[خنده]