برخی دوستان در کامنتهای خصوصی ای که برایم نوشته اند از تشکیل گروه فوق ابراز دلواپسی نموده اند! و  راه شهدای گرانقدر ، نقش پیشینیان و اهداف پهلوانان را در تضاد با این برنامه ها دانسته و ...

       ضمن احترام به این نظرات به اعتقاد بنده :

   اولا) حتی اگر فعالیت گروه فوق به نظر ما ناصواب  آید نباید زود قسم حضرت عباس بخوریم و از شهدا مایه بذاریم چرا که این کوچک کردن ارزشهاست نه بازداشتن از منکرات !

  ثانیا) بارها شنیده ایم " انتخاب بد از بدتر" حکم عقل است وکار عاقل وما اگر چشم بازکنیم و منکرات و معضلات موجود در جامعه ی جوانان را ببینیم و بشناسیم گواهی خواهیم داد که این گروه بد را انتخاب کرده اند نه بدتر!

   ثالثا) رفتن در مسیری که ناظر و ناظرینی دارد و چشم هایی آنرا می بینند و قضاوت می کنند و انحراف را ازمستقیم مشخص می کنند ودرست را از نادرست  خود انتخاب کنی به مراتب بهتر از حرکت در مسیر تاریک و با چراغ خاموش است! زیرا زمانی متوجه اشتباهت خواهی شد که یا از درّه پرت شدی یا بامانع سخت برخورد کردی در هر حال هلاک شدی و راه بازگشتی وجود ندارد!

  رابعا) حرکات رزمی وبزمی کرمانجی ورزش است ویکسان دانستن آن با سایر رقص ها که محرک اند و شاید لغزش خطای دید وفکر ماست و شاید هم برداشت نادرست از دین!

  خامسا) شادی وشادکردن دل مسلمان در دین مبین اسلام امری است ممدوح و پسندیده و قطعا معرفی این دین به غم و ضد شادی مذموم است و نابخشودنی!

  سادسا) به قول مهدی اخوان ثالث : گرچه گلچین نگذارد که گلی بازشود       

                                                                توبخوان مرغ سحر بلکه دلی باز شود.

سابعا) ...